Home

Wij zijn een innovatieve onderneming met als doel de verbindende factor te zijn tussen werkgever en werkzoekende met persoonlijke aandacht. Doordat wij een kleine onderneming zijn, zijn de lijnen kort en kunnen wij snel handelen.

Doelstelling:
De juiste kandidaat op de juiste plaats voor zowel de korte als de lange termijn waarbij wij tijdens de proeftijd contact houden met zowel het bedrijf als de werknemer. Het is voor ons een uitdaging de kandidaat te vinden die voor u onmogelijk leek, tevens nemen wij de werving en selectie uit handen.

Visie:
Uit onze ervaring met de huidige arbeidsmarkt is gebleken dat in deze moeilijke economische tijd de gemotiveerde, vakbekwame kandidaat en de werkgever elkaar niet kunnen vinden. Wij willen hierin een uitzondering zijn door tussen beiden de verbindende factor te zijn. Dit door middel van betrokkenheid bij zowel de werkgever als de werknemer, niet alleen voor maar ook tijdens en na de plaatsing. Tevens zien wij dat er in de toekomst meer gebruik gemaakt gaat worden van een flexibel personeelsbestand in verband met de sterk wisselende marktomstandigheden. De kosten van vast personeel zijn door uitzending en detachering variabel en kunnen op die manier mee gaan met het marktaanbod.